6945105662 Θεοχάρη 4, Βόλος info@poseidon.org.gr
hero image
 

Poseidon
Βιοτεχνία Απορρυπαντικών - Βλαχόπουλος Ελευθέριος - Βόλος Μαγνησία
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Το εργαστήριο παραγωγής απορρυπαντικών ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2018 από τον χημικό μηχανικό Βλαχόπουλο Ελευθέριο.

Με έδρα τον Βόλο παράγουμε απορρυπαντικά τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες των χώρων κατατημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των ξενοδοχείων, των στεγνοκαθαριστηρίων, των συνεργείων, της βιομηχανίας.

     
     
 
 
Τα απορρυπαντικά που παράγουμε περιέχουν φυτικό γλυκονικό νάτριο το οποίο προστατεύει από τη διάβρωση του επαγγελματικού εξοπλισμού  και είναι απαλλαγμένα από ουσίες που δημιουργούν πρόβλημα υπερτροφισμού στο υδάτινο περιβάλλον όπως EDTA, φωσφορικά και φωσφονικά άλατα. Προσπαθούμε να εξελίσσουμε τα προϊόντα μας ώστε και λύσεις στους επαγγελματίες να δίνουμε και να σεβόμαστε τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Όλα τα προϊόντα είναι δηλωμένα στο χημείο του κράτους και συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που τηρούν τις διαδικασίες του HACCP όπως προβλέπεται.